2003. gada maijs — Pašaizsardzības ABC

Iepriekšējā žurnāla numurā no tuvcīņas apguvām aizsardzības paņēmienu pret taisno sitienu ar kāju uz priekšu vidējā līmenī ar pretuzbrukumu (GEDAN BARAI, DŽJODAN GJAKU CUKI), vēl vienu bloku vidējā līmenī (ČJŪDAN SOTO UKE) un divus sitienus augšējā līmenī (DŽJODAN AGE CUKI un DŽJODAN MAVAŠI CUKI). Apskatījām šo tehnisko elementu praktisko lietojumu kopā ar partneri un visbeidzot lokveida spērienu vidējā līmenī (ČJŪDAN MAVAŠI GERI). Tagad stāstīšu par šī sitiena izmantošanu un ar to saistītām aizsardzības darbībām.

Esam iesākuši jebkuru jauna sitiena vai bloka lietojumu aplūkot no aizsardzības viedokļa. Sitiena MAVAŠI GERI (tas pats attiecas uz MAE GERI) praktiskais izpildījums ir daudz sarežģītāks nekā sitienu un bloku kustības ar rokām. Šī iemesla dēļ MAVAŠI GERI aplūkosim kā uzbrukuma tehniku, bet, pirms mēs to darām, iepazīsimies ar šā sitiena bloķēšanai raksturīgāko darbību.

Sitienu MAVAŠI GERI var izpildīt gan vidējā, gan augšējā līmenī, tāpēc rokas novieto tā, lai tās nosegtu abus šos līmeņus (1. attēls).

Šai kustībai nav paredzēti konkrēti bāzes vingrinājumi, tāpēc apskatīsim to reālā lietojumā – no ČJŪDAN KAME pozīcijas (“Tēvijas Sargs” šāgada 2. nr., 2. attēls). Šajā gadījumā darbību var veikt divējādi. Šim nolūkam par pamatu ņemsim roku novietojumu, kurš tiek izmantots vairākumā gadījumu, kad priekšā atrodas kreisā roka (ja priekšā atrodas labā roka, kustības būs analoģiskas, bet pretējā virzienā). Savukārt par uzbrukuma sitiena līmeni izvēlēsimies DŽJODAN. Tātad pirmajā variantā, kad pretinieks izpilda sitienu DŽJODAN MAVAŠI GERI jūsu kreisās auss augstumā, veicot bloķējošo kustību, jāņem vērā:

1. kreisā roka gala pozīcijā atrodas pie kreisās kājas gurna,
2. kreisās rokas plaukstas pirksti ir taisni un vērsti uz iekšu,
3. kreisās rokas elkonis nedaudz saliekts, apmēram 10 grādu leņķī,
4. labās rokas plaukstas pirksti ir taisni, vērsti uz augšu,
5. labās rokas plauksta atrodas pie kreisās rokas pleca, elkonis saliekts,
6. pleci maksimāli nolaisti.

Kustību izpilda, kreiso roku virzot ar lokveida kustību pie pretējās rokas pleca un lejā, līdz nonāk pie kreisās kājas gurna. Vienlaikus labā roka tiek virzīta uz augšu pie kreisās rokas pleca. Abas rokas gala stāvoklī nonāk vienlaikus. Atbilstoši sitiena līmenim bloķējošo darbību izpilda: DŽJODAN līmenī – labā roka, ČJŪDAN līmenī – kreisā roka. Otrajā variantā, kad sitienu izpilda jūsu labās auss līmenī, roku darbība ir tāda pati kā iepriekšējā gadījumā, tikai kreisā veic labās, bet labā kreisās rokas uzdevumu. Tas pats attiecas arī uz pretējā nosaukuma stāju, kurā visas aprakstītās darbības ir pretējā virzienā.

Tālāk apskatīsim šo bloku un sitienu MAVAŠI GERI praktiskā lietojumā. Lai sekmīgi izpildītu uzbrukuma sitienu, partneriem jāatrodas attālumā, kurš nav mazāks par vidējo un nav lielāks par tālo distanci. Tātad abi partneri nostājas viens pret otru HAN DZENKUCU DAČI stājā. Stājām jābūt vienādām – abiem priekšā labā vai kreisā kāja.

    

TORI ar aizmugurējo kāju izpilda sitienu DŽJODAN MAVAŠI GERI kreisās auss augstumā (2. a attēls). Izpildot sitienu, jāņem vērā:

1. attālums līdz pretiniekam ir atkarīgs no cīņas situācijas,
2. sitienā atbalsta kājas pēdai jābūt pilnīgi piespiestai pie zemes, lai noturētu stabilu līdzsvaru un sitiena izpildījums būtu maksimāli efektīvs,
3. mugura nedrīkst būt pārmērīgi atliekta, lai kājas satveršanas gadījumā varētu sekmīgi pretdarboties pretiniekam.

UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un pēc stājas ieņemšanas izpilda bloķējošo kustību (2. a attēls). Pēc sitiena atvairīšanas (gandrīz vienlaikus ar to) kreisā roka tiek strauji saliekta elkonī uz āru un augšā, lai satvertu pretinieka kāju. Kad kreisā roka ir fiksējusi satvērienu, tiek izpildīts pussolis ar aizmugurējo kāju uz priekšu, vienlaikus ar labo roku satverot partnera plecu. Tad ķermeņa svars tiek pārnests uz kreiso kāju un ar labo kāju aizāķējam partnera atbalsta kāju ceļa locītavas augstumā (2. b attēls). Pēc tam grūžam partneri ar labo roku un vienlaikus klupinām atbalsta kāju ar labo kāju. Kad partneris ir noguldīts uz zemes, ieņem pozīciju dziļā pietupienā un ar labo roku izpilda sitienu SEIKEN CUKI (2. c attēls).

Kas jāievēro, izpildot šo kombināciju:

1. bloķējošās rokas plaukstai jābūt pietiekamā augstumā un attālumā no galvas, lai tā spētu
atvairīt sitienu,
2. sitiena brīdī mugurai un galvai jābūt taisnai, lai nezaudētu līdzsvaru un kontroli pār partneri,
3. pēc kājas satveršanas jānonāk pēc iespējas tuvākā kontaktā ar partneri, lai būtu vieglāk
izpildīt klupināšanu,
4. satverot aiz pleca, jāseko, lai satvēriens būtu partnera rokas ārpusē, pretējā gadījumā viņa
roka var apdraudēt jūs,
5. partneri grūžot un klupinot, jums jācenšas, lai aizāķētā kāja virzītos augšā uz aizmuguri, bet
roka lejā sānis un pie sevis – tad darbībai būs lielāks efekts,
6. noguldot partneri, jāatrodas pēc iespējas tuvāk viņam, pietupienam jābūt dziļam, bet mugurai
taisnai, tas nodrošina kontroli pār viņu un efektīgu pretsitienu,
7. satvertā sitiena kāja jānotur, līdz būs pabeigts pretuzbrukums,
8. beidzot kombināciju un ceļoties kājās, satvertā kāja jāpārliek pie otras, tādējādi nodrošinoties
pret partnera iespējamo pretuzbrukumu, ja jūsu darbības nebūs bijušas pietiekami efektīvas.

Ja sitiens tiek izpildīts ČJŪDAN augstumā, aizsargājošā darbība ir līdzīga. Taču, lai izpildītu kājas satvērienu, nepieciešama lielāka veiklība un ātrums, jo partnerim ir vieglāk atgriez kāju sākuma stāvoklī. Taču, ja kāju tomēr izdodas satvert, tā jāpaceļ tādā augstumā, kā redzams 2. b attēlā. Pārējās darbības ir analoģiskas.

Padoms: Necentieties notvert MAVAŠI GERI vidējā līmenī, labāk vienkārši atvairiet to. Atcerieties – rokai, kura atrodas zemajā līmenī, jābūt nedaudz saliektai elkonī, pretējā gadījumā to traumēs sitiens.

    

Turpinājumā aplūkosim nākamo sitienu ar kāju ČJŪDAN JOKO GERI – spēriens sānis vidējā līmenī (3. a, b, c attēls). To var izpildīt arī augšējā līmenī, taču tas ir pārlieku sarežģīti un bīstami pašam izpildītājam reālā situācijā, jo, atrodoties ar sānu pret partneri, kontroles iespējas ir mazākas. To neizmanto arī godžju-rjū.

Lai praktizētu šī sitiena bāzes tehniku, izmantosim stāju HEIKO DAČI. Rokas atrodas pozīcijā ČJŪDAN KAME (3. a attēls). Sitienu sāk izpildīt, paceļot saliektu kāju celī, pirkstu gali atvilkti, rokas ČJŪDAN KAME pozīcijā. Atbalsta kāja nedaudz saliekta ceļa locītavā, pēda piespiesta pie zemes, pirksti izvērsti (3. b attēls). Sitiena brīdī kāja sāk virzīties uz sāniem. Gala pozīcijā kāja ir taisna, paralēli zemei, pēdas pirksti atvilkti, papēdis un pēdas sāns izbīdīts uz priekšu. Mugura pēc iespējas taisnāka, rokas saliektas elkonī (3. c attēls). Pēc sitiena kāja atgriežas sākuma stāvoklī pretējā secībā.

Izpildot sitienu, jāņem vērā:

1. paceļot kāju, celim jābūt maksimālā augstumā no zemes, mugurai taisnai,
2. sitienā kāja virzās uz priekšu pēc iespējas paralēlāk zemei, lai sitiens tiktu izpildīts precīzi no
sāna, bet ne no apakšas uz augšu,
3. rokām jābūt ČJŪDAN KAME sānu pozīcijā,
4. skatiens jāvērš uz sitiena pusi,
5. sitiena mērķis ir vēdera lejasdaļa, sāni vai mugura.

Tālāk aplūkosim vienkāršāko un efektīvāko ČJŪDAN JOKO GERI lietojumu kopā ar partneri (4. attēls). Kā jau vēsta nosaukums, šis ir spēriens sānis vidējā līmenī, tātad visreālāk to izmantot tieši tad, kad atrodaties pret partneri sāniski. Parasti tas ir gadījumos, kad pretinieks uzbrūk negaidīti vai ir vairāki pretinieki. Apskatīsim pirmo variantu, kad uzbrukums ir negaidīts.

TORI atrodas HAN DZENKUCU DAČI stājā un, liekot soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju, izpilda sitienu ČJŪDAN OI CUKI.
UKE atrodas HEIKO DAČI stājā ar labajiem sāniem pret partneri tālajā distancē. Sitiena izpildīšanas brīdī viņš paceļ labo kāju un izpilda sitienu ČJŪDAN JOKO GERI.

Viss, ko dara UKE, ir precīzi aprakstīts JOKO GERI izpildīšanas tehnikā. Vienīgais, ko der atcerēties, ir tas, ka sitiens ČJŪDAN JOKO GERI jāizpilda laikus, kamēr partneris nepaspēj pietuvoties.

Protams, JOKO GERI var izpildīt arī uz priekšu un ar pagriezienu no mugurpuses un dažādās citādās variācijās, taču tā ir sarežģīta tehnika, tāpēc to izpilda tuvcīņas speciālisti ar stāžu.

Padoms: Neiesaku spērienu JOKO GERI izmantot kā uzbrukuma tehniku, jo, ja tas nav pietiekami ātrs, kāja ir viegli notverama.

Sabiedrībā bieži mēdz uzskatīt, ka karatē ir kāju vicināšana, turklāt, jo augstāk, jo labāk. Gribu nopietni iebilst. Pirmkārt, kājas karatē ir domātas, lai uz tām stabili stāvētu un dinamiski pārvietotos. Otrkārt, tikai noteiktos gadījumos tiek izmantoti sitieni ar kājām, bet ne augstāk par jostas vietu.

Pauls Jurjāns
Foto – Māris Zemgalietis, BCCS Repro

__________________________________________________________________________________________
Žurnāls “Tēvijas Sargs”, 2003. gada maijs