2003. gada septembris — Pašaizsardzības ABC

Iepriekšējā numurā apskatījām satverošo bloku vidējā līmenī (ČJŪDAN HIKI UKE) un praktisko tā lietojumu, bloķējot sitienu ČJŪDAN OI CUKI ar partnera klupināšanu un pretsitienu. Tāpat iepazinām lokveida sitienu ar elkoni augšējā līmenī (DŽJODAN MAVAŠI HIDŽI ATE), kā arī tā izmantošanu pretuzbrukumā pēc sitiena bloķēšanas ar ČJŪDAN HIKI UKE. Turpinājumā apskatīsim divus lokveida sitienus augšējā līmenī un divus blokus – vienu vidējā un vienu zemajā līmenī.

Tuvcīņas paņēmiens vidējā līmenī

Atstumjošais bloks vidējā līmenī – ČJŪDAN NAGAŠI UKE (1. attēls). Pēc savas funkcijas bloks ČJŪDAN NAGAŠI UKE ir līdzīgs blokam ČJŪDAN UČI UKE, proti, abos variantos roka bloķējošo kustību veic no ārpuses uz iekšu. Izpildot bloku, jāņem vērā:

1. bloķējošās rokas plaukstas pirksti ir cieši kopā un vērsti uz augšu, īkšķis atvilkts. Tā atrodas
līdz ar pretējās rokas pleca ārējo malu, nedaudz zemāk par plecu, otras rokas dūre atvilkta
HIKITĒ pozīcijā;
2. izpildot bloķējošo darbību, roka no HIKITĒ pozīcijas ar atvērtu plaukstu tiek virzīta pie pretējās
rokas pleca. Kustības laikā bloķējošās rokas plauksta izdara nelielu lokveida kustību uz augšu
un uz leju;
3. izpildot bloku, abas rokas darbojas sinhroni un gala pozīcijas ieņem vienlaikus;
4. visas darbības laikā pleci ir nolaisti un atrodas vienā līnijā;
5. bloku izpilda ar delnu.

Pēc uzbrukuma bloķēšanas ar ČJŪDAN HIKI UKE ir ļoti parocīgi satvert pretinieka sitiena roku, tā gūstot labas pretuzbrukuma iespējas un priekšrocības. Ņemot vērā, ka šī bloka roku darbība ir aprakstīta žurnāla marta numurā pie ČJŪDAN SOTO UKE, pāriesim uz bloka praktisko izmantošanu.

Bloks ČJŪDAN NAGAŠI UKE ir ļoti parocīgs un viegli izpildāms praktiski no jebkuras pozīcijas. Tomēr pēc bloķējošās darbības pretuzbrukuma iespējas nav tik plašas kā, piemēram, blokam ČJŪDAN HIKI UKE (kurš savukārt ir grūtāk izpildāms), jo, virzot roku no ārpuses uz iekšpusi, mēs ierobežojam savas brīvās (pretuzbrukuma) rokas darbību.

Nākamais bloks, kuru apgūsim, ir GEDAN ASAI UKE (2. attēls) – lejupejošais bloks zemajā līmenī. Būtībā šis bloks ir līdzīgs iepriekš apskatītajam blokam ČJŪDAN NAGAŠI UKE, jo arī GEDAN ASAI UKE izpilda ar delnu un bloķējošās rokas kustība ir vērsta no ārpuses uz iekšu. Izpildot bloku, jāņem vērā:

1. bloķējošās rokas plaukstas pirksti ir cieši kopā un vērsti uz ķermeņa viduslīniju, paralēli zemei
un zemāk par jostas vietu. Elkonis nedaudz saliekts, otras rokas dūre atvilkta HIKITĒ pozīcijā;
2. izpildot bloķējošo darbību, roka no HIKITĒ pozīcijas ar atvērtu plaukstu tiek virzīta pa vidu
ķermenim uz leju;
3. izpildot bloku, abas rokas darbojas sinhroni un gala pozīciju ieņem vienlaikus;
4. visas darbības laikā pleci ir nolaisti un atrodas vienā līnijā;
5. bloku izpilda ar delnu.

Arī šis bloks ir viegli un ātri izpildāms, taču atšķirībā no, piemēram, GEDAN BARAI, kurš sitiena roku vai kāju novirza sāņus, blokam GEDAN ASAI UKE ir vairāk apstādinoša darbība. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kuros jāatvaira spēriens ar kāju KIN GERI (MAVAŠI GERI paveids – spērienu izpilda no apakšas uz augšu), kad uzbrukuma darbība un bloķējošā darbība atrodas pretkustībā.

Padoms: Lai cik vienkārši vai sarežģīti bloki arī būtu, jāatceras, ka jebkurš no tiem ir nozīmīga jūsu tehnisko paņēmienu arsenāla sastāvdaļa. Ja gribat pēc iespējas labāk apgūt tuvcīņas mākslu, tad praktizējiet tos visus. Dažādu bloķējošo kustību kombināciju izpildījums veicina koordinācijas attīstīšanu un pilnveidošanu, kas ir ļoti svarīgs nosacījums praktiskajā darbībā.

Lokveida sitieni augšējā līmenī

   

Kā pirmo aplūkosim DŽJODAN JOKO URAKEN UČI (3. a, b attēls) – sitiens ar dūres ārpusi sānis augšējā līmenī. Šo sitienu ērti izmantot, partnerim atrodoties sānos, sitiena rokas pusē vai priekšā, kad pats esat nedaudz sagriezies. Izpildot sitienu, jāņem vērā:

1. rokas HIKITĒ pozīcijā atrodas pie krūtīm, dūru virspuse – uz priekšu. Elkoņi nolaisti, pleci brīvi
(3. a attēls);
2. sitienu sāk izpildīt ar saliektu roku, ceļot elkoni sānis uz augšu;
3. kad elkonis ir sasniedzis plecu joslas līmeni, tas pārtrauc kustību un tālāk tiek virzīts
apakšdelms;
4. kad apakšdelms ir nonācis vienā plaknē (vertikālajā) ar pleciem un nedaudz augstāk
horizontālajā plaknē, sitienu pabeidz dūre, kura delnas locītavā izpilda kustību uz āru (3. b
attēls);
5. sitienu izpilda ar dūres pirmo un otro kauliņu;
6. atpakaļ roka virzās pa tādu pašu trajektoriju. Otra roka sitiena laikā ir nekustīga.

Izpildot šo sitienu, liela nozīme ir pareizai kustību secībai, no tās atkarīgs darbības ātrums un spēks. Sitiena beigu daļā pleciem jābūt atliektiem un sasprindzinātiem, lai palielinātu sitiena spēku. DŽJODAN JOKO URAKEN UČI jaudas ziņā nevar salīdzināt, piemēram, ar SEKEN CUKI, taču tas ir daudz ātrāks un var kalpot kā labs sākums uzbrukuma kombinācijai.

      

Līdztekus sitieniem, kurus izpilda ar dūrēm, karatē ir arī sitieni ar citām rokas daļām. Piemēram, ar delnas virspusi, pirkstiem, plaukstas malām u.c. Atšķirībā no iepriekš aplūkotajiem šos sitienus ir aizliegts izmantot sporta sacensībās, jo ar labi norūdītu un trenētu roku var nodarīt nopietnus kaitējumus pretinieka veselībai. Tomēr, ņemot vērā, ka šie sitieni ir neatņemama karatē tehnikas sastāvdaļa, tos ne tikai izpilda formāli, bet arī iesaista mācību kombinācijās. Tāpēc kā nākamo gribu piedāvāt sitienu ar plaukstas ārējo malu augšējā līmenī – DŽJODAN MAE ŠUTO UČI (4. a, b, c attēls). Roku darbības princips ir tieši tāds pats kā blokā ČJŪDAN UČI UKE (TS nr. 4, 2. att.), tāpēc atzīmēšu tikai pašu būtiskāko:

1. visa sitiena laikā abu roku pirksti ir nostiepti taisni un sakļauti kopā, īkšķis atvilkts,
2. abu roku plaukstas beigu pozīcijā ir vērstas uz augšu (4. a, c attēls),
3. sitiena rokas plauksta tiek virzīta kakla augstumā pa vidu ķermenim
(4. a, c attēls),
4. pleci atrodas vienā līnijā, nolaisti,
5. sitienu izdara ar plaukstas iekšējo malu.

Atvēzējot sitiena roku, elkonis nedrīkst būt augstāk kā plauksta. Jo ātrāk roka kustēsies un ieņems beigu stāvokli, jo sitiens būs spēcīgāks. Sitienu DŽJODAN ŠUTO UČI parasti mērķē partnera kakla rajonā.

Padoms: Ņemot vērā, ka cilvēka kakls ir ļoti vārīgs un trausls, visi sitieni, kuri tiek izpildīti šai apvidū, ir maksimāli jākontrolē. Pat niecīga saskare var izraisīt nelabvēlīgas sekas. Esiet piesardzīgi!

Tuvcīņas paņēmienu izpilde kopā ar partneri

Aplūkosim trīs no jauniepazītiem tuvcīņas paņēmieniem praktiski. Sāksim ar ČJŪDAN NAGAŠI UKE un DŽJODAN JOKO URAKEK UČI. Abus izpildīs UKE – partneris, kurš aizsargājas. Partneri nostājas viens otram pretim HAN DZENKUCU DAČI stājā vidējā distancē. Abiem priekšā labā vai kreisā kāja. Rokas ČJUDAN KAME pozīcijā.

   

TORI liek soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju un pēc stājas ieņemšanas izdara sitienu ČJŪDAN OI CUKI.
UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un pēc stājas ieņemšanas ar aizmugurējo roku izpilda bloku ČJŪDAN NAGAŠI UKE, vienlaikus atvelkot priekšējo roku pie pretējā pleca un sagatavojot to sitienam (5.a attēls). Kad sitiens ir bloķēts, priekšējā roka izpilda sitienu DŽJODAN JOKO URAKEN UČI, bet aizmugurējā roka tiek atvilkta pozīcijā HIKITĒ (5.b attēls).

Šī kombinācija ir sarežģīta, jo sitienu bloķē aizmugurējā roka, bet pretsitiens jāizpilda ar priekšējo roku, atvelkot to krusteniski. Lai arī praktiskā lietojuma efektivitāte nav pārāk augsta, tomēr šāda veida kombinācijas palīdz pilnveidot kustību koordināciju un tuvcīņas elementu izpildījumu.

Nākamajā kombinācijā kā pretuzbrukumu izmantosim DŽJODAN ŠUTO UČI. Šoreiz nosacīto cīņu veidosim nedaudz brīvāk. Abi partneri ieņem vienādu stāju – HAN DZENKUCU DAČI vidējā distancē.

TORI veido uzbrukumu, liekot aizmugurējo kāju uz priekšu, un pēc stājas ieņemšanas izdara sitienu DŽJODAN MAVAŠI CUKI.

UKE aizsargājas, liekot priekšējo kāju atpakaļ, un pēc stājas ieņemšanas ar aizmugurējo roku izpilda bloku DŽJODAN AGE UKE, ar atvērtu plaukstu novirzot to uz sāniem, un ar priekšējo roku izpilda sitienu DŽJODAN ŠUTO UČI (6. attēls). Sitiena brīdi roka, kura izpilda bloku, paliek bloka pozīcijā (var izpildīt satvērienu).

Padoms: Ņemot vērā, ka šajā gadījumā bloks atsedz partneri (bloks sitiena roku novirza uz ārpusi), pretsitienu vēlams izpildīt tūlīt, lai pauze pēc bloka būtu iespējami mazāka. Kad kombinācija ir apgūta pietiekami labi, ieteicams bloku un pretsitienu izpildīt vienlaikus.

Ar šo paņēmienu kombināciju arī beigsim ieskatu Okinavas godžju-rjū karatē-do tuvcīņas tehnikā. Tā bija tikai niecīga daļiņa no paņēmienu arsenāla, kāds ir jebkuram karatē meistaram. Arī jums jau zināmo paņēmienu izpildes varianti un izmantošanas iespējas ir daudz plašākas nekā mana iespēja tos izklāstīt žurnālā. Pat ja jūs tos visus zinātu, tas negarantētu jūsu māku izmantot tos praktiski. Tikai ar neatlaidīgu darbu, sevi nežēlojot, var kļūt par īstu lietpratēju. Tas attiecināms uz visām dzīves jomām – vai tā būtu cīņas māksla vai pavārmāksla.

Nobeigumā kāds sens austrumu nostāsts, kas rosinās izvērtēt attieksmi pret izvēlēto ceļu sava mērķa sasniegšanai.

Trīs dažādi mācekļi.
Dzena meistars, vārdā Getans, dzīvoja Tokugavas ēras beigās. Viņš mēdza sacīt:
– Ir trīs dažādas mācekļu grupas:
tādi, kas nodod dzena māku citiem;
tādi, kas uztur tempļus un svētnīcas;
un vēl ir rīsu maisi un drēbju pakaramie.

Gasans ir izteicies līdzīgi. Viņš mācījās pie Tekisui, kas bija ļoti stingrs skolotājs. Dažkārt tas skolniekus pat iekaustīja. Citi mācekļi nespēja izturēt šādu apmācības veidu un aizgāja. Gasans palika, sacīdams:
– Slikts māceklis izmanto skolotāja ietekmi.
Godīgs māceklis apbrīno skolotāja labsirdību.
Labs māceklis izaug stingra skolotāja vadībā.

(No grāmatas “Ne vējš, ne karogs”, 1991, “Avots”, Rīga)

Pauls Jurjāns
Foto – Māris Zemgalietis, BCCS Repro

__________________________________________________________________________________________
Žurnāls “Tēvijas Sargs”, 2003. gada septembris