Arnis Šauriņš

5. dans Okinawa Goju-Ryu Karate-do

Izglītība
Pedagoģijas zinātnes doktorants Latvijas Universitātē
A kategorijas karatē sporta speciālists
Pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē
Pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Ieņemamie amati

Latvijas Godžju-rju karatē federācijas prezidents
Latvijas Karatē federācijas ģenerālsekretārs
LR IZM Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas loceklis
Pasaules Okinavas Godžju-rju karatē-do asociācijas pārstāvis Latvijā

Pieredze
Karatē praktizē kopš 1986. gada.
Instruktora darbs uzsākts 1988. gadā.
Karatē tiesnesis kopš 1991. gada.
Izstrāda un realizē mācību profesionālās programmas apsardzes darbiniekiem, miesassargiem, inkasatoriem un citām drošību sargājošām struktūrām kopš 1994.gada.
Izstrāda un realizē mācību pašaizsardzības programmas jauniešiem, sievietēm u.c. interesentu grupām kopš 1998.gada.
Karatē specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos
LSPA 2005.
Karatē specializācijas C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2005.
Austrumcīņas specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2007.
Austrumcīņas specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2009.
Austrumcīņas specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2010.
Austrumcīņas specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2011.
Austrumcīņas specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2012.
Karatē specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Sporta Izglītības Aģentūras 2012.
Karatē specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Sporta Izglītības Aģentūras 2013.
Karatē specializācijas vadītājs C kategorijas treneru sporta speciālistu sertifikācijas kursos Latvijas Treneru tālākizglītības centrā 2013.

Dalība un vietas sacensībās:
Latvijas Karatē čempionāts                              2009., 1. vieta
Eiropas Godžju-rju karatē čempionāts          2009., 5. vieta
Eiropas Godžju-rju karatē čempionāts          2007., 5. vieta
Latvijas Karatē čempionāts                              2006., 1. vieta
Tallinn Bulldog                                                    2000
Eiropas Godžju-rju karatē čempionāts          1997
Latvijas karatē čempionāts                               1991

Nodarbības
Pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem (sākot no 10 gadu vecuma)
Uzvaras bulvāris 10 (sporta kompleks “Arkādija” cīņas zāle)
otrdienās       20:30 – 22:00
ceturtdienās 20:30 – 22:00

Nosūtīt ziņojumu

    Jūsu vārds

    E-pasts

    Ziņojums

    Kontaktinformācija
    Mob. tālr.: 29559237