Kas būs

Sadaļā varēsiet lasīt par tehniku, dažādām dzīves gudrībām un redzēt šī gada plānojamo Skolas pasākumu sarakstu.